Sondaże wyborcze

Agencja DRB Research oferuje sondaże wyborcze – badania marketingu politycznego w Polsce mający na celu pomiar danych ilościowych w próbie badawczej. Powszechnym każdemu znanym sposobem badania opinii publicznej dotyczącej zjawisk politycznych jest sondaż. Dzięki sondażowi wyborczemu jesteśmy w stanie sprawdzić, jakie poparcie w danym czasie mają poszczególni kandydaci.

Sondaże wyborcze za pomocą metod:

– badań internetowych (CAWI),
– telefonicznych (CATI),
– wywiad bezpośredni z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza (PAPI),
– bezpośredni wywiad z wykorzystaniem komputera (CAPI).

Zapewniamy o profesjonalnym podejściu oraz posiadaniu wiedzy metodologicznej oraz doświadczenia ekspertów Agencji DRB. W sondażach 24 h udział mogą brać osoby o różnych cechach demograficznych i psychograficznych, jak i o różnych skłonnościach konsumenckich. W trakcie badania kontrolujemy czas odpowiedzi na pytania, wykluczając użytkowników nie zapoznających się z treścią bądź udzielających przypadkowych odpowiedzi. Wybieramy jedynie tych panelistów, którzy interesują się tematyką sondażu, a więc odpowiadają wymaganemu profilowi badania. Pozytywnym aspektem sondaży wyborczych jest to, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie zgromadzić wiedzę na temat dużej zbiorowości, poprzez badanie jedynie jej części.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest aby sondaże wyborcze były „reprezentatywne”, ponieważ tylko prawidłowo dobrana próba respondentów dostarczy nam wyniki zgodne z rzeczywistością. Zbiór danych, zebrany podczas sondażu opinii publicznej, jest materiałem który można szybko przeanalizować. Dzięki temu w naprawdę krótkim czasie otrzymuje się szybki wynik. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza gdy badanie wykonywane jest w trakcie trwania kampanii wyborczej. Za pomocą ekspresowych badań jesteśmy również w stanie systematycznie śledzić zwyczaje Konsumentów podczas codziennego korzystania z wybranych produktów.

Wstępne pomysły na temat zmian w obrębie marki mogą być również skonsultowane z opinią publiczną, właśnie dzięki mobilnym ankietom. Poza tym, badanie to pozwala uzyskać wiedzę związaną z tym, co zachęca Klientów do kupna danej rzeczy, a co zniechęca. To umożliwi opracowanie doskonałych działań marketingowych, zwłaszcza, gdy sprawdzi się, na jakie elementy w przekazach reklamowych i akcjach promocyjnych dotychczasowi, ale i potencjalni nabywcy zwracają największą uwagę.

Warto wybrać sondaże wyborcze ze względu:
– na mobilność przeprowadzenia ankiety,
– multimedialność
– możliwość załączenia plików multimedialnych (audio/video)
-dokładne przeanalizowanie pytań otwartych,
-nowoczesna, szybka i prosta w obsłudze formuła zachęcająca badanych do aktywności.

Zapraszamy do współpracy.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.