Badania Desk Research

Agencja DRB Research oferuje badania Desk Research – metoda polegająca ona na gromadzeniu i analizie danych wtórnych czyli takich, które już istnieją. Źródła zastane (wtórne) są przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na dany problem.

Na czym polega badanie desk research?

W analizie Desk Research w Polsce wykorzystujemy przede wszystkim następujące materiały źródłowe: materiały klienta (wcześniejsze badania, dane wewnętrzne), opracowania branżowe, prasa branżowa, dane statystyczne, materiały zamieszczone w internecie, materiały zbierane od konkurentów itp. Polskie Desk Research (badanie źródeł zastanych) obejmuje analizę wszelkich danych dostępnych w obiegu publicznym (prasa, książki, raporty, archiwa, Internet). Wiele danych już istnieje w postaci rozproszonej, są generowane przez różne instytucje i gromadzone w różnych miejscach. Technika ta często opiera się na przeszukaniu zasobów bibliotecznych i internetowych i przetworzeniu ich w określonym celu. Metoda ta również czasami jest uzupełniana o wywiady z ekspertami z branży.

Monitorowanie źródeł informacji w desk research

Przeprowadzenie analizy Desk Research w Polsce wymaga stałego monitorowania źródeł informacji. Pierwszy etap badania polega na określeniu problemów, które będziemy chcieli rozwiązać. Drugi krok to segregacja informacji, które znajdują się już w obiegu. Kolejny etap to analiza pełnego spektrum informacji. Ostatnią fazę badania Desk Research w Polsce stanowi przygotowanie raportu zawierającego podsumowanie dla danego problemu badawczego ze wskazaniem na źródła danych.

Desk research w DRB Research

Nasz zespół DRB Research skrupulatnie i skrzętnie sprawdza już na wstępie badania wiarygodność źródła danych poddawanych analizie. Umiejętność dotarcia do tych informacji i odpowiedniego przetworzenia nie tylko prowadzi do oszczędności, ale czasami jest jedynym sposobem uzyskania pewnych danych, np. historycznych, niedostępnych w bieżących badaniach. Analizy Polskich Desk Research bywają często stosowane jako pierwszy etap badawczy, mający na celu rozpoznanie aktualnego stanu wiedzy na dany temat. Ale mogą również stanowić samodzielną technikę badawczą. Są niezastąpione, kiedy potrzeba przetworzenia informacji przekrojowych. Metoda ta nie posiada określonego czasu/fazy realizacji – pozyskiwanie i eksploracja danych trwa na ogół przez cały okres realizacji projektu. Jest tak m.in. dlatego, że dokumenty zastane są często na bieżąco uzupełniane. Badania wtórne przynoszą bardzo wiele korzyści, ponieważ dostarczają dokładnych danych na interesujący temat. Serdecznie zapraszamy do współpracy z DRB Research.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kontekście badań desk research.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.