Badania rynku Medycyny

Polski instytut badawczy DRB prezentuje Państwu naszą ofertę realizacji badania rynku medycyny, dedykowaną branży zdrowotnej. Rynek medyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Szczególnie ważne jest w nim wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno dla klientów, jak otoczenia biznesu. Dlatego, aby dobrze na nim funkcjonować, wymagane jest wsparcie badawcze. Doświadczenie i wiedza badaczy są istotnymi elementami rzetelnego i wiarygodnego badania, dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów w realizacji projektu zapewniamy indywidualne podejście i precyzyjną analizę Polskiego rynku medycznego.

Jak wygląda badanie rynku medycyny?

W ramach badania rynku medycznego stosujemy różnego typu metody i techniki analityczne – tak by uzyskane wnioski były w jak największym stopniu obiektywne oraz wiarygodne. Analizujemy aktualne procesy w ramach danego obszaru, prognozujemy trendy dotyczące przyszłych zjawisk. Przeprowadzamy analizy konkurencji oraz Polskie badania popytu, co pozwala określić zasadność wprowadzenia na rynek nowych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego. Przeprowadzamy badania wśród lekarzy personelu medycznego w Polsce, pacjentów, kierowników szpitali oraz liderów opinii. Współpracujemy z konsultantami medycznymi, doradzamy firmom oraz instytucjom z rynku medycznego i opieki zdrowotnej, a także producentom aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego.

Najwyższa jakość badań medycyny

Z największą starannością przeprowadzamy badania z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz ochrony danych. Realizujemy badania rynku medycznego w Polsce, badania efektywności przedstawicieli medycznych, badania opinii i zwyczajów pacjentów, badania preferencji konsumentów, badania zwyczajów lekarzy w zakresie stosowanych terapii oraz przepisywania lektów; badania satysfakcji lekarzy. Zwykle badania marketingowe dla obszaru rynku medycznego w Polsce rozpoczynamy od pomiaru o charakterze jakościowym, następnie ( jeśli to konieczne) uzupełniamy o reprezentatywne badania ilościowe (wywiady telefoniczne CATI oraz internetowe badania sondażowe), pozwala to uwiarygodnić wyniki i uogólnić wnioski na całą populację konsumentów z grup docelowych.

raport z danych empirycznych

Po przeprowadzonych badaniach sporządzany jest raport z badania opinii pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i kadry zarządzającej placówkami medycznymi na temat istniejących metod leczenia w danym obszarze; raport opisujący praktykę lekarską przepisywania leków; raport na temat konkurencji. Wszystkie analizy wzbogacamy prognozami dla rynku medycznego w Polsce na najbliższe lata.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu wykonania badania rynku medycyny i skorzystania z naszej bogatej oferty.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.