badania wyposażenia gospodarstw

Firma DRB Research oferuje 6 typów badań w obszarze wyposażenia domu:

Badania obserwacyjne – zbieranie podstawowych danych za pomocą obserwacji odpowiednich osób, działań i sytuacji.

System informacji z pojedynczego źródła – jest badaniem, które łączy pomiar ekspozycji na reklamę i promocję telewizyjną (za pomocą rejestratorów oglądalności) z informacją o ich zakupach w sklepach (za pomocą skanerów w kasach sklepów)

Badania ankietowe – zbieranie danych pierwotnych za pomocą zachowania ludziom pytań na temat ich wiedzy, postaw, preferencji i zachowań

Badania eksperymentalne – zbieranie danych pierwotnych. Polega na wyodrębnieniu odpowiednich grup obiektów, oddziaływaniu na nie w określony i odmienny sposób, kontrolowaniu współzależnych czynników i poszukiwanie różnic w reakcjach grup.

Wywiad zoogniskowany w Polsce – metoda badawcza, w której próbka typowych konsumentów wyraża swoje reakcje na bodźce takie jak reklama lub koncepcja produktu, w toku dyskusji prowadzonej przez moderatora w Polsce.

Próba badawcza – część populacji wybrana do przeprowadzenia na niej badania marketingowego.

Proces badawczy

Do przeprowadzenia tego typu badań potrzebny jest również szeroki wachlarz narzędzi badawczych, które Firma DRB Research posiada w swojej ofercie. Są nimi:

Kwestionariusz – pisemny formularz zawierający zestaw pytań zadawanych respondentowi urządzenia mechaniczne galwanometr (wykrywacz kłamstw), tachistoskop (wyświetla badanemu obraz reklamy o długości ułamka sek. do kilku sekund – po każdej emisji respondenci opisują co zapamiętali), kamera Eye Tracking do badania ruchów gałki ocznej. Na zakończenie etapu planowania badacz powinien opracować pisemną propozycję badania.

Kolejnym krokiem w procesie badawczym naszej firmy jest realizacja opracowanego planu, polegająca na zbieraniu danych, ich przetwarzaniu oraz analizie uzyskanych danych. Po etapie analizy następuje kluczowa faza interpretacji uzyskanych wyników, wnioskowania i opracowania raportu badawczego.

Wnioski

Liczne firmy działają bez formalnych planów. W nowo powstałych przedsiębiorstwach kierownictwo jest nieraz zbyt zajęte, by opracowywać plany, a w małych może sądzić, że planowanie jest potrzebne tylko wielkim korporacjom. W ustabilizowanych przedsiębiorstwach często pojawia się pogląd, że skoro dobrze szło bez formalnego planowania, to widać nie jest ono aż tak istotne.Formalne planowanie może jednak przynieść wiele korzyści wszelkim typom firm, dużym i małym, nowym i dojrzałym. Zmusza firmę do zdefiniowania celów i polityki, prowadzi do lepszego skoordynowania wysiłków, daje lepsze i dające się skontrolować standardy wydajności. Firmy uzyskujące najlepsze wyniki planują, lecz w sposób, który nie tłumi przedsiębiorczości. Przygotowują one zazwyczaj plany roczne, długoterminowe i strategiczne. Serdecznie zapraszamy”

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.