BADANIA CATI

Badania CATI – telefoniczny wywiad z respondentem wspierany przez oprogramowanie komputerowe (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Definiując dokładniej, CATI polega na zbieraniu informacji przez ankietera z pomocą programu komputerowego. Metoda da udoskonala proces zbierania danych empirycznych w badaniach rynku i opinii publicznej i jest najchętniej wybieraną metodą ankieterską.

Zastosowanie badań CATI

Metoda CATI ma najlepsze zastosowanie w badaniach społecznych oraz marketingowych gdzie potrzebujemy przebadać dużą grupę docelową w krótkim czasie. Badania CATI najchętniej wybierają przedsiębiorstwa B2B właśnie ze względu na jakość pozyskiwanych danych oraz szybkość realizacji projektów. Klientami badań CATI są również uczelnie, urzędy oraz firmy konsultingowe szukające wsparcia w postaci odpowiedzi poruszonych zagadnień badawczych. Zebrane dane CATI ewoluują do postaci graficznego raportu, trafnie ilustrując odpowiedzi w postaci transparentnych wykresów statystycznych. Badania telefoniczne, jak każda technika badawcza posiada swoje wady oraz zalety:

Jonasz Buksztynowicz
Director

ZALETY

 • Jakość pozyskanych danych empirycznych
 • Szybkość pokrycia próby badawczej
 • Wygodna forma wywiadu dla respondenta
 • Możliwość dotarcia do trudnych grup docelowych
 • Stały nadzór nad przebiegiem projektu badawczego
 • Niższy koszt niż w przypadku badań bezpośrednich
 • Możliwość nagrywania oraz podsłuchiwania wywiadów
 • Stosowanie pytań wielopoziomowych
 • Wykonalność raportowania każdego etapu realizacyjnego
 • Możliwość stosowania cichych wskazówek

Wady

 • Ograniczona długość pojedynczego wywiadu
 • Ograniczone możliwości zadawania pytań otwartych
 • Brak możliwości prezentowania materiałów audio/video
 • Sztywne ramy czasowe przeprowadzanych ankiet
 • Wyższe koszta w porównaniu do techniki CAWI
 • Brak możliwości wychwycenia komunikacji niewerbalnej
 • Brak bezpośredniego kontaktu z respondentem
 • Zaangażowanie znacznych zasobów ludzkich
 • Dłuższy proces pozyskiwania danych vs CAWI
 • Trudność w estymacji długości wywiadu

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Dzięki stałemu, ścisłemu monitoringowi koordynator projektu posiada nadzór nad realizacją danej próby. Świeżo zebrane wyniki badań telefonicznych nie wymagają dodatkowej pracy, gdyż są na bieżąco kodowane, archiwizowane i tworzą czytelny układ danych. Niekwestionowaną zaletą jest umożliwienie klientowi sukcesywnego wglądu do powstającej bazy danych. Oferujemy również zdalny oraz stacjonarny podgląd audio oraz video każdego stanowiska w naszym studio CATI. Technika badań telefonicznych Jest bardzo przydatna podczas gdy potrzebujemy uzyskać w szybkim czasie rzetelne oraz konkretne informacje na temat interesującego nas, badanego zjawiska na dużej grupie docelowej. Za pomocą telefonicznych badań realizujemy: badania B2B / B2C , Sondaże wyborcze, konsumenckie oraz projekty zaliczające się do wysoko specjalistycznych czy też badawczo rozwojowych.

Finalny projekt badawczy dostarczymy w wybranym przez Państwa formacie. Mogą to być zagregowane dane łańcuchowe i/lub dane w postaci zakodowanej wraz z etykietkami oraz zmiennymi. Korzystamy z oprogramowania IBM SPSS Statistics w jego najnowszej wersji. Według potrzeb, przygotujemy również dla Ciebie plik Excel o podobnej strukturze materiału empirycznego. Na specjalne życzenie przygotujemy graficzny raport, odzwierciedlający odpowiedzi na poruszone pytania w postaci transparentnych wykresów statystycznych.

Market research in Poland

Market research in Poland

Certyfikowana JAKOŚĆ BADAŃ CATI

DRB Research kładzie nacisk na najwyższą jakość badania CATI i profesjonalizm w realizacji zlecanych projektów. Ankieterzy naszego Instytutu Badawczego przechodzą gruntowne szkolenia z przepisów ochrony danych osobowych, między innymi w nowo powstałe rozporządzenie RODO. Nasze starania odnoszące się do ochrony danych zostały docenione przez Ogólnoświatową Agencję Normalizacyjną ISO, obdarzyli nas zaufaniem certyfikując DRB Research 3 letnią normą ISO 27001. Na poczet każdego nowego badania, nasi konsultanci zapoznają się z dokładną specyfikacją projektu badawczego. Wspólnie z przydzielonym opiekunem oraz pełną grupą ankieterów, analizujemy krok po kroku narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza pytań. Dokładnie rozumiemy iż właściwe zadawanie pytań jest kluczowe w celu zebrania rzetelnych danych empirycznych. Naszym klientom udostępniamy techniczne raporty – cząstkowe, dzienne oraz raport finalny podsumowujący cały proces pozyskiwania danych. Posiadamy własne 20 stanowiskowe studio CATI w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 17. Wdrażamy kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji projektów a także sam fieldwork skupiając się na realizacji badań według wytycznych klienta. Prowadzimy badania CATI na dużych próbach badawczych.

Joanna Świeczak
info@drbresearch.pl

Nasza agencja badawcza, w profesjonalny sposób zajmuje się badaniami ilościowymi techniką ankiet telefonicznych. Nasze studio CATI, mieszczące się w centrum Polski działa nieprzerwalnie od 2013 roku. Od tego czasu wykonaliśmy kilkaset tysięcy wywiadów wspomnianą wyżej metodą badawczą. Obsługujemy uczelnie wyższe, agencje badawcze oraz jednostki samorządów terytorialnych. Telefoniczne wywiady w Polsce sprawdzają się na każdym polu realizacji gdzie potrzebujemy przebadać dużą ilość respondentów w krótkim czasie. Badania CATI są bardzo powszechne w polskich projektach ilościowych. Zaufaj specjalistom i dołącz do klientów DRB Research.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.