ISO 27001

W odpowiedzi na nowe rozporządzenie RODO
jesteśmy dumni iż po upływie półrocznych starań,
otrzymaliśmy certyfikat bezpieczeństwa danych ISO27001

Certificate Nr. 01/09/2020/17001/C

Uzyskany przez naszą firmę certyfikat, ukazuje iż poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych
wrażliwych poufnych ale także publicznych a wprowadzenie normy ISO 27001 zobowiązuje nas do wdrożenia następujących zasad:

– Polityka bezpieczeństwa danych
– Polityka fizycznego dostępu do pomieszczeń i zasobów Kontrola oprogramowania
– polityka Kryptograficzna
– polityka Polityka monitorowania systemu
– Polityka postępowania ze sprzętem i nośnikami danych
– Polityka oceny ryzyka
– Polityka tworzenia kopii zapasowych Biznes
– polityka zarządzania ciągłością Polityka zarządzania incydentami

ISO 27001 to jedyna międzynarodowa norma w pełni zgodna z wymogami prawnymi w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa danych osobowych. Obecnie w Polsce istnieje około 200 aktów prawnych dotyczących ochrony informacji. Należy wspomnieć, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, firmy, urzędy i zakłady opieki zdrowotnej wymagają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochronie informacji niejawnych, ochronie osób i mienia, rachunkowości , dostęp do informacji publicznej, prawa autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, świadczenie usług drogą elektroniczną. Wszystkie wymagania prawne mają na celu wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Norma określa wymagania dotyczące tworzenia, wdrażania, ulepszania i przeglądu systemu bezpieczeństwa informacji.

Utrzymując certyfikat od 2019 roku, gwarantujemy konsumentom kompleksową ochronę danych osobowych w zakresie teleinformatycznym, fizycznym i organizacyjno – prawnym. Wprowadzając rozporządzenie RODO w strukturze DRB Research opieramy się na sprawdzonych metodach, takich jak:

– audyt związany z wdrożeniem RODO do procesów biznesowych i informatycznych
– analiza ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych
– dostosowanie procesów i środowisko IT
– dostosowanie dokumentacji
– szkolenia dla pracowników.

Dzięki temu wiemy, że w przyszłości nie będziemy mieć problemów z monitorowaniem danych osobowych konsumentów, a także przy współpracy z nowym urzędem ochrony danych osobowych.

Wdrażamy rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych. Odchodzimy od przywracającego stosowania prawa i angażujemy się w budowanie własnego systemu ochrony danych osobowych, bezpośrednio pod profilem naszej firmy. Realizacja praw osób fizycznych jest priorytetem dla DRB Research.

Chcemy, aby DRB Research cieszyła się opinią firmy, która dba o prywatność. Jesteśmy przekonani, że tylko przemyślany system ochrony danych osobowych pozwala zachować spójny wizerunek firmy.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.