Badania turystyki

Grupa DRB Research oferuje badania w obszarze turystyki. Turystyka i współczesny rynek turystyczny znajduje się w czołówce światowych dziedzin gospodarki, jednakże wymaga ona niezwykle przemyślanych, spójnych i konsekwentnych działań marketingowych. Często posiadanie odpowiednich danych pozwala na niemal samoistne wykrystalizowanie się decyzji.

Agencja Badawcza DRB realizuje projekty badawcze dla Klientów reprezentujących niemal wszystkie branże. Nasi Klienci to przede wszystkim firmy polskie działające w szeroko rozumianym sektorze usług i właśnie na tym polu posiadamy najwięcej doświadczeń. Również w obszarze turystyki oferujemy pełną gamę badań marketingowych. Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej gospodarki wymaga znajomości oczekiwań, opinii i zachowań uczestników ruchu turystycznego. Agencja DRB wychodzi na przeciw wymaganiom i potrzebom firm także branży turystycznej. W tym zakresie wykonujemy między innymi badania ruchu turystycznego w Polsce, trendów na rynku turystycznym w Polsce, badania elastyczności cenowej, satysfakcji klientów (korzystajacych z ofert turystycznych), a także badania kampanii promocyjnych i potrzeb klientów. Wyniki Polskich badań rynku turystycznego pozwalają na nowo zdefiniować politykę turystyczną na szczebu lokalnym, subregionalnym jak i ponadregionalnym.

Wnioski z badań i analiz ruchu turystycznego pozwalają m.in. podnieść jakość oferowanych usług, zwiększyć poziom zadowolenia klientów, czy określić oczekiwania turystów. Badania realizujemy wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze, w tym standardowo: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CAPI, bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI, badania telefoniczne CATI, ankiety on-line, indywidualne wywiady pogłębione IDI, Diady i Triady, FGI – zogniskowane wywiady grupowe, Mystery Shopper oraz analizę Desk Research. W analizie obszaru turystycznego w Polsce korzystamy z technik ilościowych i jakościowych oraz mieszanych, których uzupełnieniem jest analiza danych zastanych.

Bazując na doświadczeniu, sprawdzonym zapleczu metodologicznym i informatycznym oraz na wieloletnich obserwacjach rynku oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksową ofertę badań obszaru turystyki w Polsce. Badania rynku turystycznego to klucz do oceny i doskonalenia oferty, oferowanych usług, a także możliwości wprowadzenia nowych produktów turystycznych na rynek. Agencja Badań Rynku DRB posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu badań dostarczając pełnego obrazu ruchu turystycznego oraz analizy wyników. Wyniki każdego przeprowadzonego badania rynku turystycznego zrealizowanego przez naszą firmę dają konkretne odpowiedzi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.