Dobra luksusowe

Grupa DRB Research oferuje realizację badań w obszarze dóbr luksusowych. Producenci i dostawcy dóbr luksusowych, chcący podejmować strategiczne decyzje z możliwością prognozowania ich konsekwencji ekonomicznych, stoją przed wyzwaniem poznania potrzeb konsumentów.

Na czym polega badania dóbr luksusowych?

Firma DRB Research proponuje idealne rozwiązanie. W swojej ofercie posiadamy 7 metod badawczych w obszarze dóbr luksusowych w Polsce. Jedną z najbardziej powszechnych metod zbierania danych jest forma kwestionariusza ankietowego. Kolejną grupą metod są wywiady. Wyróżnia się te, w których kontakt ankietera i respondenta nie ma charakteru bezpośredniego (np. wywiad telefoniczny, wywiad internetowy), oraz te, gdzie kontakt bezpośredni występuje (np. wywiad osobisty, wywiad grupowy).

Wywiad pogłębiony dóbr luksusowych

Firma DRB Research przeprowadza również wywiad pogłębiony. Istotnym atutem tego wywiadu jest możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat percepcji pewnych rzeczy i zjawisk. Polskie badania dóbr luksusowych pomogą zaobserwować także pozawerbalne zachowania uczestnika oraz w pełni zaangażować się w rozmowę, dzięki czemu wymagający nabywca dóbr luksusowych będzie w stanie zamanifestować swój indywidualny charakter i zaspokoić potrzebę spersonalizowanej obsługi. Rozwiązaniem alternatywnym jest wywiad grupowy. Podstawową zaletą jest poznanie dużej liczb idei, opinii zgłaszanych przez klientów, w krótkim czasie. W przypadku badania cech klientów metodą wywiadu grupowego na rynku dóbr luksusowych istnieje duża szansa, iż w trakcie pomiaru wyłonią się liderzy opinii, których pomysły mogą okazać się szczególnie istotne dla producentów dóbr luksusowych. Ich wysoki poziom wiedzy o produkcie oraz późniejsze decyzje zakupowe mogą powodować efekt naśladownictwa wśród pozostałych uczestników badania.

Metody projekcyjne i dobra luksusowe

W swojej ofercie posiadamy również metody projekcyjne, które służą poznaniu tego, czego konsumenci sami nie są do końca świadomi lub czego nie chcą deklarować wprost, a co ma istotny wpływ na ich decyzje zakupowe. Metoda skojarzeń warta jest zauważenia przez producentów produktów luksusowych przede wszystkim dlatego, iż świadomość marki w tym segmencie rynku ma znaczący wpływ na poziom realizowanej sprzedaży, a wysoka rozpoznawalność i renoma marki gwarantują konsumentowi dodatkowe korzyści związane z prestiżem społecznym. Kolejną metodą pozyskiwania informacji jest systematyczne rejestrowanie autentycznych ludzkich zachowań. W porównaniu z innymi metodami badawczymi obserwacje pozwalają zachować wysoką obiektywność pomiaru, wykorzystując instrumenty pomiarowe np. kamera, nagranie audio czy dziennik obserwacji.

Następną metoda badania dóbr luksusowych jest Metoda eyetrackingowa. Pozwala ona zobrazować rzeczywisty przebieg procesu percepcji przez konsumenta materiałów wizualnych, np. stron internetowych. Warto podkreślić, iż w przypadku badania eyetrackingowego rekrutacja do projektu badawczego już 5-7 klientów pozwala na wiarygodne wnioskowanie w zakresie oceny prezentowanego materiału wizualnego. W ofercie posiadamy również neurologiczne metody badawcze. Znalazły zastosowanie w nowych dziedzinach badawczych, takich jak np. marketing.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.