Badania rynku pracy

Badania rynku pracy to badania wśród przedsiębiorców, pracowników, bezrobotnych oraz osób poszukujących pracę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę Polskie badania rynku pracy w atrakcyjnej cenie. Oferujemy Państwu wszechstronną analizę sektora przedsiębiorczości, problematyki bezrobocia i diagnozę sytuacji powiatu, bądź województwa wraz z opracowaniem prognoz rozwojowych oraz sformułowaniem wniosków i rekomendacji. Nasza firma specjalizuje się w realizacji badań rynku pracy w Polsce oraz krajach Europy środkowo wschodniej.

Zastosowanie badania rynku pracy

Badania rynku pracy w Polsce stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. Polegają one na gromadzeniu i analizie informacji o procesach rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Polskie Analizy rynku pracy pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi określaniu stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień. Badania rynku pracy mają również swoje zastosowanie w przypadku realizacji ilościowych projektów badawczych dla urzędów pracy oraz urzędów marszałkowskich w celu pomiaru wskaźnika bezrobocia występującego w badanym regionie.

Wizerunek polskiego rynku pracy

Polski rynek pracy nie odbiega mocno od wizerunku innych krajów Europy środkowo wschodniej. Jak każdy kraj, borykamy się z pewnym odsetkiem osób bezrobotnych. Głównym powodem bezrobocia wynikającym z sytuacji ekonomiczno-gospodarczej jest brak nowych miejsc pracy (związany z niedostateczną ilością nowych inwestycji) i wysokie koszty pracy. Natomiast zasadniczym problemem wynikającym z czynnika ludzkiego jest niedopasowanie pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracodawców i pracobiorców, zarówno w płaszczyźnie finansowej, kwalifikacyjnej, jak i motywacyjnej. 

Skorzystaj z naszej oferty badań rynku pracy

 Firma DRB Research oferuje różnego rodzaju sposoby przeprowadzenia analiz rynku pracy w Polsce. Oferujemy analizę danych wewnętrznych firmy lub analizę publicznych statystyk, np. z GUS-u, Eurostat-u. Przetwarzamy uzyskane dane i przekazujemy klientowi gotowe analizy statystyczne w postaci tabel i wykresów wraz z rekomendacjami. W skład naszej oferty wchodzą również analizy otoczenia rynkowego (np. ze względu na branżę, markę) jak i analiza konkurencji przed wejściem na Polski rynek. Istotnym elementem jest również dokonanie analizy mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku pracy w Polsce. Dzięki takiemu rodzajowi badania przeprowadzonego przez naszą agencję badawczą otrzymają Państwo informacje, które są niezbędne przy planowaniu zatrudnienia, np. szacowane dane o liczbie osób ze znajomością języków obcych. Jesteśmy ekspertami w realizacji badania rynku pracy w Polsce.

Joanna Świeczak
[email protected]

Dzięki badaniom rynku pracy zyskamy:

  • lepsze zrozumienie czynników wpływających na otoczenie rynkowe,
  • określenie mocnych stron i szans przedsiębiorstwa na rynku pracy,
  • określenie priorytetów rozwoju firmy
  • porównanie się z najlepszymi firmami w branży,
  • udoskonalenie rozwiązań dzięki wdrażaniu doświadczenia konkurencji
  • zbadanie konkurencji rynkowej, 
  • uzyskanie trudno-dostępnych i unikatowych informacji.
Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.