Rynek pracy

Badania rynku pracy to badania wśród przedsiębiorców, pracowników, bezrobotnych oraz osób poszukujących pracę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę Polskie badania rynku pracy w atrakcyjnej cenie. Oferujemy Państwu wszechstronną analizę sektora przedsiębiorczości, problematyki bezrobocia i diagnozę sytuacji powiatu, bądź województwa wraz z opracowaniem prognoz rozwojowych oraz sformułowaniem wniosków i rekomendacji. Nasza firma specjalizuje się w realizacji badań rynku pracy w Polsce oraz krajach Europy środkowo wschodniej.

Zastosowanie

Badania rynku pracy w Polsce stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. Polegają one na gromadzeniu i analizie informacji o procesach rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Polskie Analizy rynku pracy pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi określaniu stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień. Badania rynku pracy mają również swoje zastosowanie w przypadku realizacji ilościowych projektów badawczych dla urzędów pracy oraz urzędów marszałkowskich w celu pomiaru wskaźnika bezrobocia występującego w badanym regionie.

Wizerunek polskiego rynku pracy

Polski rynek pracy nie odbiega mocno od wizerunku innych krajów Europy środkowo wschodniej. Jak każdy kraj, borykamy się z pewnym odsetkiem osób bezrobotnych. Głównym powodem bezrobocia wynikającym z sytuacji ekonomiczno-gospodarczej jest brak nowych miejsc pracy (związany z niedostateczną ilością nowych inwestycji) i wysokie koszty pracy. Natomiast zasadniczym problemem wynikającym z czynnika ludzkiego jest niedopasowanie pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracodawców i pracobiorców, zarówno w płaszczyźnie finansowej, kwalifikacyjnej, jak i motywacyjnej. 

Skorzystaj z naszej oferty

 Firma DRB Research oferuje różnego rodzaju sposoby przeprowadzenia analiz rynku pracy w Polsce. Oferujemy analizę danych wewnętrznych firmy lub analizę publicznych statystyk, np. z GUS-u, Eurostat-u. Przetwarzamy uzyskane dane i przekazujemy klientowi gotowe analizy statystyczne w postaci tabel i wykresów wraz z rekomendacjami. W skład naszej oferty wchodzą również analizy otoczenia rynkowego (np. ze względu na branżę, markę) jak i analiza konkurencji przed wejściem na Polski rynek. Istotnym elementem jest również dokonanie analizy mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku pracy w Polsce. Dzięki takiemu rodzajowi badania przeprowadzonego przez naszą agencję badawczą otrzymają Państwo informacje, które są niezbędne przy planowaniu zatrudnienia, np. szacowane dane o liczbie osób ze znajomością języków obcych. Jesteśmy ekspertami w realizacji badania rynku pracy w Polsce.

Joanna Świeczak
info@drbresearch.pl

Dzięki badaniom rynku pracy zyskamy:

  • lepsze zrozumienie czynników wpływających na otoczenie rynkowe,
  • określenie mocnych stron i szans przedsiębiorstwa na rynku pracy,
  • określenie priorytetów rozwoju firmy
  • porównanie się z najlepszymi firmami w branży,
  • udoskonalenie rozwiązań dzięki wdrażaniu doświadczenia konkurencji
  • zbadanie konkurencji rynkowej, 
  • uzyskanie trudno-dostępnych i unikatowych informacji.
Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.