Badania sponsoringu

Grupa DRB Research oferuje badania sponsoringu – Promocja marki lub usługi dzięki czemu zwiększamy pozytywny odbiór sponsora wśród potencjalnych klientów.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie rzetelnych badań efektyności sponsoringu w Polsce, które pozwolą oszacować efekty, jakie wywiera sponsoring na rozpoznawalność marki, jej pozycję rynkową a także postawy konsumenckie wobec oferowanych produktów. W tym celu wykorzystujemy badania ilościowe (np.CAPI, CATI, CAWI) oraz badania jakościowe (np.IDI, FGI), które dostarczą materiał analityczny pomocny w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań. Na co dzień współpracujemy z największymi ośrodkami badań opinii publicznej. Sponsoring jest nowoczesną formą reklamy, zdobywającą coraz większą liczbę zwolenników. Dlatego też Polskie badania efektywności sponsoringu są bardzo potrzebne m.in. do oceny danych projektów oraz prognoz na przyszłość z nimi związanymi.

Metodologia polskich badań sponsoringu uwzględnia wiele czynników. Dzięki temu można przede wszystkim określić skuteczność działań sponsoringowych w odwołaniu do tradycyjnych form reklamy. Polskie badania aspektów wizerunkowych sponsoringu określa wizerunek danej marki. Można również wyznaczyć, jak sponsoring wpływa na Konsumentów. Analizy prowadzone przez zespół Specjalistów DRB Research, znajdujące się w obrębie badań efektywności sponsoringu, udzielają odpowiedzi na pytania takie jak:
– do jakich grup docelowych można dotrzeć za pośrednictwem określonych projektów sponsoringowych?
– w jaki sposób prowadzona działalność sponsoringowa wpływa na wizerunek marki sponsora?
– w jaki sposób sponsoring wpływa na postawy wobec produktów oferowanych?
– jaki jest ekwiwalent reklamowy ekspozycji medialnych wynikających ze sponsoringu?
– jak marka sponsora wypada na tle innych podmiotów zaangażowanych w ten sam lub podobny projekt?

Miarodajna w tym temacie jest analiza sponsoringu, która bada:
– odsetek osób mających kontakt z projektem sponsoringowym
– rozpoznawalność top of mind marki jako sponsora danej instytucji lub wydarzenia
– rozpoznawalność spontaniczną marki jako sponsora danej instytucji lub wydarzenia
– rozpoznawalność wspomaganą marki jako sponsora danej instytucji lub wydarzenia.

Oferta Polskich badań i analiz marketingowych dostarczy pełną wiedzę na temat zasadności planowanych i realizowanych działań promocyjno-reklamowych oraz pozwoli maksymalizować korzyści. Dzięki pracy Specjalistów z DRB Research, będą Państwo mieli pewność, że środki finansowe przeznaczone na sponsoring zostały zasadnie ulokowane.”

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.