IDI

Grupa DRB Research oferuje realizację badania jakościowego IDI (Individual in-depth Interview) – indywidualny wywiad pogłębiony, oparty na wnikliwej rozmowie z respondentem na konkretny temat. Badnia IDI przeprowadzamy w całej Europie w każdym mieście wyznaczonym przez klienta. Rekrutujemy interesujący nas profil respondenta: studenci, naukowcy, doktorzy, konsumenci określonych usług lub produktów lub target ludzi zamożnych.

Całość badania jest rejestrowana w systemie audio/Video, za pomocą mikrofonów jak i kamer Video, Oferujemy także podgląd badania IDI na żywo, dzięki temu mogą Państwo aktywnie uczestniczyć w badaniu. Wyspecjalizowani badacze pracujący w DRB Research wykazują się dużą elastycznością, wrażliwością i empatią, dostosowując tym samym cały wywiad do odpowiedzi respondenta, co jest niezwykle ważne w maksymalnym wyczerpaniu badanego tematu. Ukierunkowuje się konwersację poprzez ostrożne wprowadzenie do niej tematów drażliwych, pomaga się w ujawnieniu przez rozmówcę postaw. Nasi moderatorzy prowadzący wywiady wykazują się ciekawością poznawczą, angażują się (ale nie nadmiernie) w prowadzoną rozmowę. Jednocześnie zachowujemy założoną logikę konwersacji i nie wywołujemy u respondenta poczucia presji.

Aktywnie słuchamy oraz wczuwamy się w rolę w której znajduje się rozmówca. Zakładamy neutralność osoby prowadzącej i jej pozytywny stosunek do rozmówcy. Proces przeprowadzania wywiadu przypomina zwykłą rozmowę, z tym, że muszą zostać pozyskane konkretne informacje. To badanie jakościowe w przypadku braku listy dyspozycji, przybiera formę wywiadu swobodnego – Nasi moderatorzy koncentrują się głównie na słuchaniu wypowiedzi. Przebieg rozmowy dostosowywany jest natomiast do zachowania rozmówcy. Osoba przeprowadzająca wywiad IDI w części aranżacyjnej wyjaśnia cel badania, uprzedza o jego przebiegu, a także informuje o konieczności nagrania całości wywiadu, wyjaśnia też sposób wykorzystania pozyskanego materiału audio.

Badanie jakościowe IDI podejmowane jest w przypadku, gdy poszukujemy informacji odnośnie odczuć związanych z jakimś produktem, opisu wrażeń, przemyśleń. Wywiad pogłębiony proponujemy wybrać gdy chcą Państwo poruszyć trudne, drażliwe tematy; poznać opinie ekspertów, bądź osób do których utrudniony jest dostępnych; gdy ważne jest wyeliminowanie wpływu pomiędzy respondentami. Technika IDI sprawdza się zarówno w badaniach społecznych jak i marketingowych, gdyż dzięki niej można w sposób pogłębiony poznać zwyczaje konsumenckie czy sposób zachowania wobec określonej marki. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zapewniamy 100% satysfakcję ze szczegółowych, wnikliwie opracowanych raportów badań na każdy temat.

Zachęcamy do kontaktu.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.