Kanały dystrybucji

Grupa DRB Research oferuje badania kanałów dystrybucji w Polsce. Aby sprzedać dany towar trzeba go najpierw skutecznie rozdystrybuować, czyli pozyskać nabywców dzięki zapewnieniu im dostępu do wytwarzanego produktu w odpowiednim czasie i miejscu. Aby osiągnąć cel, pomożemy dokonać trafnego wyboru kanału dystrybucji, za pomocą którego dany towar będzie trafiał do klienta końcowego. Przy wyborze, a następnie weryfikacji skuteczności owego kanału, który łączy wszystkie podmioty zaangażowane pośrednio/ bezpośrednio w proces przepływu produktów (od producenta po finalnego konsumenta), pomocne okazują się być badania oferowane przez Agencje DRB Research.

Jak wygląda Badanie?

Polskie badania kanałów dystrybucji mają przede wszystkim na celu charakterystykę całej sieci rozprowadzania danego produktu, albo przynajmniej jednego, wybranego ogniwa tej sieci. Kanały dystrybucji powinny być w pierwszym rzędzie podporządkowane właśnie potrzebom, nawykom, przyzwyczajeniom finalnych konsumentów, to oni bowiem w przeważającej mierze napędzają obroty producenta. Warto na wstępie zbadać więc te segmenty rynku docelowego, na których przedsiębiorca działa, albo zamierza działać. Badanie segmentacyjne rynku w Polsce będzie tu bardzo trafną analizą. Dzięki niemu dowiemy się, między innymi jakimi cechami społeczno – demograficznymi charakteryzuje się dana grupa docelowa.

Realizacja

Prowadząc badania kanałów dystrybucji w Polsce sprawdzamy, jak wygląda struktura kanałów dystrybucji, jaka jest liczba i jakość pośredników, gdzie zlokalizowane są magazyny i punkty sprzedaży detalicznej. Określamy w ten sposób, czy dana sieć kanałów dystrybucji jest efektywna i wykonuje należycie powierzone jej zadania. Wsparcie badawcze i doradcze Jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej kompleksowe projekty badawcze i doradcze. Do zadań, których najczęściej się podejmujemy w obszarze dystrybucji, należą: badanie kanałów dystrybucji w Polsce – obecnie stosowanych i rozważanych do wprowadzenia, poszukiwanie dystrybutorów na nowych rynkach lub dla nowych produktów, wsparcie w procesie nawiązywania współpracy między partnerami biznesowymi, mapowanie szans biznesowych na rynku, identyfikacja zagrożeń i tworzenie planów minimalizujących ryzyka, planowanie scenariuszowe w odniesieniu do route-to-market, wdrożenie strategii route-to-market.

Trafny dobór kanału dystrybucji ma ogromne znaczenie dla sukcesu ekonomicznego danego przedsiębiorstwa.

Zaufaj naszym ekspertom i zostań klientem Agencji Badań Rynku DRB.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.