Geoankiety CAWI

Agencja badawcza DRB oferuje geoankiety CAWI dzięki naszym rozbudowanym panelom internetowym ( z języka angielskiego – Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) . Jako jedna z wiodących firm badawczych od kilku lat poznajemy potrzeby naszych klientów i doradzamy sposoby komunikacji, budowanie wartości marki oraz kształtowanie przekazów medialnych najpopularniejszych marek świata. Dzięki bogatej tradycji i aktywności poznawczej stworzyliśmy znaczącą bazę wiedzy na temat marketingu i komunikacji marketingowej. Wiedza ta, w połączeniu z doskonałą orientacją w świecie marketingu, pozwala nam oferować skuteczne rozwiązania biznesowe. geolokalizacyjne Badania online jest to metoda, która jest przeprowadzana drogą internetową.

Technika CAWI

Technika CAWI znacznie ułatwia ankietowanie dużych grup respondentów w relatywnie najkrótszym czasie. Badania online prowadzone przez panele to jedna z form pomiarów ilościowych które Państwu oferujemy. Badanie te są przeprowadzane drogą elektroniczną. Do tego celu są wykorzystywane kwestionariusze osobowe. Dzięki internetowemu trybowi ankietyzacji badania online mogą być realizowane na dużych grupach respondentów, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości badanych i możliwości równoległego prowadzenia wielu niezależnych pomiarów oraz przy znaczącym ograniczeniu czasu i kosztu prowadzenia badania. Przy realizacji badań metodą online, nasza firma kieruje się doświadczeniem oraz wykorzystuje zapewniające niezawodność ankietyzacji oprogramowanie badawcze – także takie, które udostępniane jest klientom w drodze licencji.

Zalety geoankietY CAWI:

  • możliwość umieszczania w ankiecie zarówno pytań tekstowych jak i również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, na przykład pytanie o opinię na temat reklamy w mediach)
  • niskie koszty przeprowadzania metody
  • szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej
  • brak ryzyka wystąpienia błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz metody CATI)
  • w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku kiedy mamy do czynienia z klasycznymi ankietami papierowymi”

Kontakt w sprawach geoankiet CAWI

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.