Badania analizy rynku

Firma DRB Research zajmuję się badaniem analizy rynku w Polsce ukierunkowanym zarówno dla małych jak i dużych firm. Każda oferta jest starannie dobrana do Państwa oczekiwań i przedstawionych wytycznych. Zadaniem analizy rynkowej jest przygotowanie i opracowanie kluczowych informacji na tematy rynkowe pozwalające uzyskać racjonalne decyzje biznesowe.

Analiza rynku w Polsce

Polska Analiza rynku jakimi zajmuje się nasza agencja badawcza to ogół czynności, których celem jest poznanie istoty zjawisk oraz procesów rynkowych, takich jak popytu i podaży, jak również związków i zależności zachodzących pomiędzy nimi, stosunków rynkowych i czynników, które te stosunki określają bądź na nie oddziałują (np. stan sił wytwórczych, płace, dochody, ceny towarów). Analiza rynku w Polsce jest sposobem identyfikacji szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Obejmują one: analizę obecnych rynków w Polsce, zachowania konsumentów, tendencji w kształtowaniu produktów oraz inne, wybrane aspekty otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Analiza rynku w Polsce przygotowywana przez agencję DRB Research charakteryzuje się wysokim wyspecjalizowaniem i poziomem szczegółowości. Do każdego rodzaju analizy dobieramy adekwatne metody badawcze. Przeprowadzając Polską analizę rynku, opieramy się na otwartych źródłach informacji (tj. legalnych i ogólnodostępnych, choć nie zawsze bezpłatnych). Są to m. in. oficjalne rejestry i wykazy, sprawozdania finansowe, prasa branżowa, informacje udostępniane przez przedsiębiorstwa, w tym np. sprawozdania zarządów, raporty giełdowe, przekazy marketingowe i in. Dane i informacje pozyskane metodą desk research uzupełniamy o wywiady z ekspertami oraz badaniami telefonicznymi (CATI) i terenowymi.

Istotnymi aspektami analizy otoczenia przedsiębiorstwa są:

  • wielkość, struktura i dynamika działalności,
  • dynamika wielkości obrotów w okresie objętym planowaniem strategicznym
  • aktualna oraz zamierzona do osiągnięcia pozycja przedsiębiorstwa na rynku
  • obecni i potencjalni nabywcy
  • stan aktualnej i potencjalnej konkurencji

Nieważne czy chcesz założyć nową działalność czy ją rozwijać, analiza rynku w Polsce pozwala zbudować potężną bazę wiedzy, która z kolei przełoży się na większą swobodę podczas prowadzenia biznesu co wyraźnie zwiększy twoje szanse w sektorze. Im rzetelniej wykorzystasz narzędzia, tym większą przewagę uzyskasz nad konkurentami. Nie daj się wyprzedzić innym. Wypróbuj je i pokonaj swoich rywali. Skorzystaj z naszej szerokiej oferty a zdobędziesz najlepsze analizy wykonane przez naszych przeszkolonych i wyspecjalizowanych pracowników”

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.