Badania segmentacji

Firma badawcza DRB Research realizuje również badania segmentacji rynku – badanie marketingowe o charakterze eksploracyjnym, polegającym na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym.

Proponujemy naszym klientom analizy rynku pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo. Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem badań segmentacji rynku w Polsce jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów, z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.

Etapy badania segmentacji rynku:

-Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów;
-Opis segmentów;
-Przewidywana sprzedaż;
-Analiza konkurencji;
-Plan marketing MIX;
-Prognoza udziału w rynku;
-Ocena przyszłych kosztów i zysku;
-Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Należy pamiętać, że w przypadku dużych firm nie opłaca się wyodrębniać małych segmentów, jak i o tym, że zbyt duża liczba segmentów może wiązać się z niewystarczającym zaspokojeniem oczekiwań Klientów. Optymalne wydaje się przeprowadzanie segmentacji w Polsce zarówno pod kątem populacji, jak i produktu. W taki też sposób Agencja DRB Research przeprowadza to badanie. Dzięki temu Zleceniodawca może w krótszym czasie dotrzeć do tego rynku, jaki jest najbardziej opłacalny dla jego profilu działalności. Firma może tym samym dostosować się do bieżących potrzeb Klientów, mając zaplanowane takie wyznaczniki jak: strategia marketingowa, cena, promocja i dystrybucja.

Badania Segmentacji rynku prowadzone w Naszej firmie pozwoli również na zaobserwowanie zmian zachodzących na danym rynku, wraz z możliwością natychmiastowego dostosowania się do nich. To zwiększy więź pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

Skontaktuj się z nami.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.