Market Access

Agencja badawcza DRB oferuje rozwiązania Market access. Dzięki badaniom jakościowym koncentrujemy się na bardziej dociekliwszej, dokładniejszej, głębszej analizie danego produktu. Badania jakościowe stosujemy w celu zdobycia aktualnych informacji, aby lepiej zrozumieć analizowany aspekt.

Na czym polegają badania market access?

Badania market access mają na celu zbadanie szeregu czynników które mają bezpośredni wpływ na to czy dany produkt osiągnie sukces. Zdobywamy wiedzę na temat wszelkich szans i zagrożeń które mają wpływ na popyt dla danego produktu. Informacje te opieramy na szerokim zakresie różnorodnych źródeł. Badania jakościowe w metodzie Market acess w Polsce opieramy na takich obszarach które niejednokrotnie wykraczają poza analizę popytu na dany produkt.

Jak przebiega MARKET ACCESS?

Wyszczególniamy takie czynniki które podlegają metodzie badawczej jak ocena regulacji prawnych, przetargów refundacji, procedur zamówień publicznych, zwolnień podatkowych, unormowań prawnych zarówno obecnych jak i przyszłych. Kluczowym elementem w metodzie Polskie market access są przeprowadzane wywiady z istotnymi decydentami. Uzyskujemy w ten sposób dotarcie do nietypowych danych, umożliwiających spojrzenie na analizowane zagadnienie z innej strony , z innej perspektywy.

Jakość badań MARKET ACCESS

Osoba przeprowadzająca wywiad nie ogranicza w żaden sposób opinii, informacji, ponieważ z góry nie może założyć jaka będzie odpowiedzieć. Głównie badania tego typu skierowane jest do branży farmaceutycznej, gdzie wnikamy szczególowo jak nowy m. in produkt odnajdzie sie na rynku. Zazwyczaj ocenie tej podlegają leki refundowane. Przykładem naszej usługi jest np. wsparcie merytoryczne doradztwo w zakresie postępowań merytorycznych które obejmuje współpracę z interesariuszam a także przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie dostępności i finansowania. Doradztwo w zakresie postępowań merytorycznych Istotne jest również przygotowywanie konkretnych strategii np. refundacyjnych.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie projektu z wykorzystaniem metody badawczej market access.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.