Badania rynku edukacyjnego

Grupa DRB Research jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Jednym z takich obszarów jest edukacja.

Nasze badania rynku edukacyjnego zostały podporządkowane głównemu celowi projektu, jakim jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększanie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Badania służą tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej – mają też umożliwiać monitorowanie systemu edukacji pod kątem doskonalenia systemu edukacji w Polsce. Wśród istotnych zagadnień podejmowanych przez członków zespołu badawczego są kwestie dotyczące związku cech nauczycieli i uczniów z przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego, skuteczności metod kształcenia, nierówności społecznych i ich powiązania z osiągnięciami uczniów, aspiracji edukacyjnych uczniów i ich rodziców, motywacji uczniowskiej a także zagadnień związanych z procesami przejścia na rynek pracy. Kwestie związane z pomiarem edukacyjnym stanowią drugą sferę zainteresowań Zespołu.

Prowadzone są badania rynku edukacyjnego dotyczące matematycznych modeli pomiaru oraz praktycznych zagadnień związanych z tworzeniem i oceną testów edukacyjnych, psychologicznych oraz kwestionariuszy używanych w badaniach społecznych. Za kluczowe uznawane są tutaj kwestie właściwego pomiaru cech oraz trafność i rzetelność całego procesu. to posiadać sprawdzoną i użyteczną, ale również najnowszą i unikatową wiedzę na temat wszystkich aspektów prowadzonej działalności. Prowadzone przez nas badania obszaru edukacji w Polsce pozwalają ją pozyskać!

przebieg badania rynku edukacyjnego

Znajomość aktualnych trendów oraz umiejętność dostrzeżenia nadarzających się szans i symptomów zagrożeń to najlepsza recepta na minimalizację ryzyka w biznesie. Realizując badania rynku edukacyjnego rozpoznajemy strategie największych i najbardziej doświadczonych graczy, pozyskujemy wiedzę o stosowanych przez konkurencję rozwiązaniach, rozpoznajemy strukturę zarówno rozwiniętych rynków masowych, jak i rynków niszowych, wschodzących i upadających, zachowujemy świadomość, że sukces rynkowy to również umiejętność wykorzystania odpowiednio nadarzających się okazji. Nasi doświadczeni badacze: dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje; dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów; zastosują uznane i sprawdzone metody analizy rynku; opracują użyteczne i przejrzyste raporty; dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji. Zaufaj naszym specjalistom i zostań klientem Agencji DRB .

Sprawdź nasze możliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.