19th Ave New York, NY 95822, USA

Nauka zdalna

Minął rok od rozpoczęcia pandemii. Pandemia, to wielkie wyzwanie nie tylko dla dorosłych ale przede wszystkim dla dzieci. Całe środowisko edukacyjne, które musiało dostosować się do nowych warunków pracy, stawiło czoło nowym zadaniom.  Głównym problemem  było przeorganizowanie pracy w szkole na naukę  zdalną. Niektóre problemy były nie do pokonania, lekcje odbywały się na różnych programach, które zostały  przyjęte przez daną placówkę oświatową. 

Najczęściej użytkowanymi programami są: Zoom, Teams oraz Librus. Niestety już pierwszego dnia nauki zdalnej pojawiły się utrudnienia z przeciążeniem serwerów w całej Polsce.

Jednakże jednym z największych problemów związanych z nauką online, był brak dostępu do Internetu oraz z posiadaniem potrzebnego sprzętu. Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym borykają się z ograniczonym dostępem do komputerów, ponieważ często jest to jeden ekran dla kilkorga dzieci, oraz z organizacją przestrzeni podczas nauczania zdalnego. 

Obecna sytuacja związana z pandemią  Covid-19 w  Polsce, wiążę się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń adaptacyjnych i emocjonalnych u dzieci takich jak  depresja, zaburzenia lękowe, stres oraz nawet i PTSD (zespół stresu pourazowego).

Dane zebrane metodą ankietową przez specjalistów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego mówią:

  • u dzieci występują objawy psychopatologii 46%
  • stres związany z epidemią koronawirusa 75%
  • presja związana z nauką zdalną (terminowość wykonania zadań) aż 70%
  • dzieci w wieku 7-12 lat zwiększyło czas korzystania z Internetu aż o 57%
  • w okresie izolacji związanej z epidemią, młodsze dzieci czują się niepewnie i przestraszone
  • dzieci doświadczają zaburzeń snu, koszmarów sennych, osłabionego apetytu, pobudzenia i nieuwagi
  • 38% respondentów stwierdza, że odczuwa objawy depresyjne

U dzieci i nastolatków epidemia skutecznie uniemożliwia  wspólne spędzanie czasu – zabaw i rozmów. Zdalne porozumiewanie się nie zastąpi spotkań twarzą w twarz, co nie prowadzi do niczego dobrego – nawet rodzice „stając na głowie” nie są w stanie zastąpić rówieśnika.

Choć pandemia zaskoczyła nas wszystkich i przyczyniła się do wielu negatywnych skutków, to jednak wykształciła w dzieciach samodzielność i dojrzałość.

Pocieszające jest to że obecne czasy skłoniły nas do: zmiany stylu życia, poświęcenia większej uwagi dzieciom oraz docenianiu swojego zdrowia. 

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.