19th Ave New York, NY 95822, USA

Charakter pracy zdalnej

Od marca 2020 roku wiele się zmieniło, chociażby charakter i styl pracy. Wiele instytutów badawczych rozpoczęło badania by dowiedzieć się o skali problemu jak najwięcej. Według nowego międzynarodowego sondażu Ipsos, przeprowadzonego w 28 krajach świata na przełomie listopada i grudnia 2020 dla Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że pandemia wpłynęła między innymi na stan psychiczny osób aktywnych zawodowo. Pracownicy często mają stany lękowe, depresyjne, popadają w marazm i czują się samotni. Co ciekawe, Polska należy do tych krajów, gdzie osoby pracujące relatywnie mniej cierpią z powodu nowych pandemicznych warunków pracy. Niemal połowa osób aktywnych zawodowo twierdzi, że w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46%) i pracuje w niekonwencjonalnych godzinach – na przykład bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44%). Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49%) lub trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji miejsca pracy czy wyposażenia domowego biura (46%). Osoby poniżej 35 roku życia, właściciele firm, decydenci, pracownicy o niższych dochodach i kobiety w większym stopniu niż inni odczuwają negatywne skutki dla swojego samopoczucia wynikające ze zmian w życiu zawodowym związanych z pandemią. (Dane według ipsos.com) Z raportu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wynika, że od marcu 2020 roku, kiedy został ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii (nie odwołany do momentu publikacji niniejszego opracowania). W związku z tym nastąpiło „zamrażanie” gospodarki i utrudnienia w przekraczaniu granic państw, w związku z koniecznością izolacji obywateli. Wpłynęło to na wszystkie wskaźniki rynku pracy. W urzędach pracy pod koniec sierpnia było 108 090 więcej zarejestrowanych bezrobotnych, niż przed pandemią. Liczba bezrobotnych wzrosła zatem o jedną dziesiątą w stosunku do początku roku. W ramach zwolnień grupowych pracę straciło ponad 15 tys. pracowników. Bezrobocie w rzeczywistości mogło być wyższe, niż wynikało to z danych płynących z urzędów pracy. Z badania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, GRAPE i CASE wynikało, że wiele osób z przyczyn obiektywnych, np. z obawy przed ryzykiem zakażenia podczas przejazdu lub w urzędzie pracy, nie rejestrowało się w urzędach pracy. Wysoka liczba osób nie szukających pracy jest przejawem zdrowego rozsądku i maskuje prawdziwą skalę problemu na rynku pracy. Skutki kryzysu dotknęły bardziej mężczyzn, niż kobiety. Koronawirus w krótkim czasie o 180 stopni zmienił rzeczywistość, w której żyjemy. Zmieniły się zasady utrzymywania relacji społecznych, zmieniła się sytuacja gospodarcza na świecie i dla wielu ludzi zmienił się również sposób, w jaki pracują. Wiele firm rozpoczęło pracę zdalną, jednak pracownicy niektórych z nich, powoli zaczynają wracać do swoich biur i zakładów pracy.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.