19th Ave New York, NY 95822, USA

Badania CATI a COVID19

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Polsce jak i na świecie badania CATI stają sie niezwykle popularne oraz bezpieczne poprzez ich zdalne przeprowadzanie. Poprzez możliwość pracy online w bezpieczny sposób możemy kontynuować naszą pracę, ponieważ nie mamy bezpośrednioego kontaktu z respondentami. Metoda badania CATI pozwala na dotarcie do osób na terenie całej Polski jak i również poza nią, gdzie w aktualnej sytuacji nie byłoby to możliwe. Koordynujemy, zbieramy i kontrolujemy materiał badawczy na tych samych narzędziach, wg niezmienionych procedur, więc realizacja projektów CATI nie jest zagrożona ze strony techniczno-organizacyjnej.
Metoda CATI w przciwieństwie do metody CAWI stawia na wysoką jakość oraz nie pozwala na błędnie wypełnione ankiety przez respondenta, ponieważ ankieter kontroluje cały przebieg wywiadu. Wiarygodność i rzetelność odpowiedzi może być również podważona w przypadku stosowania metody CAWI, gdyż wypełniając kwestionariusz elektroniczny badanym znacznie łatwiej zataić prawdę bądź dla zabawy wymyśleć odpowiedzi lub skłamać.
W związku z zagrożeniem jakie niesie za sobą SARS-CoV-2 jesteśmy w stanie nadal pracować z najwyższą jakością, reagujemy szybko i staramy się każdego dnia dopasowywać nasze działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Co to badanie CATI?
CATI ( Computer Assisted Telephone Interview) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. Badania CATI jest to jedna z najpopularniejszych technik badań ilościowych, realizowana metodą wywiadu telefonicznego prowadzonego przez wyspecjalizowanego ankietera z respondentem.

Jak przebiega badanie CATI?
Profesjonalizm Badań CATI polega na wykorzystaniu specjalnie przygotowanego do tego skryptu komputerowego. Zautomatyzowany kwestionariusz pozwala ankieterowi realizując rozmowę telefoniczną nanieść odpowiedzi respondentów na ankietę. System wykorzystywany podczas metody CATI daje wiele możliwości kontrolowania przeprowadzanych wywiadów oraz korzystania z informacji o respondencie tak aby jak najlepiej dostosować pytania. Poprawnie dostosowany kwestionariusz ankietowy automatycznie odrzuca niepoprawne lub nielogiczne odpowiedzi, w których mógł wystąpić błąd. W przeciwieństwie do tradycyjnych arkuszy jest to ogromna zaleta, ponieważ można wyeliminować popełniane przez respondentów błędy, co pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nieefektywnych ankiet.


Zalety badań CATI
⦁ Pierwszą zaletą tego typu badań jest przeprowadzanie wywiadu w terminie dogodnym dla respondenta.
⦁ Następnie kluczowa jest gwarancja znacznie krótszego czasu realizacji badań CATI niż w przypadku metody tradycyjnej (papierowej), PAPI czy CAPI. Konieczność rozprowadzania papierowych kwestionariuszy i ich odbierania podczas badań terenowych niewątpliwie wydłuża proces reazlizacji badań.
⦁ Podczas przeprowadzania badania CATI zbieranie materiału badawczego jak i generowanie bazy danych umożliwia ich bezwłoczne wygenerowanie z pominięciem etapu ręcznego kodowania.
⦁ Pozytywnym aspektem badania CATI, jest używanie przez ankietera oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych.
⦁ Kolejną zaletą tego badania jest możliwość zachowania wysokich standardów kontroli pracy ankieterów, co zwiększa rzetelność i jakość wykonywanej pracy.
⦁ Metoda CATI jest atrakcyjna pod względem niskich kosztów
⦁ Istotna jest również elektroniczna forma przerowadzania badań w przeciwieństwie do tradycyjnych papierowych ankiet, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.